Đội hình tấn công bóng đá

Trước khi bóng được phá, đội tấn công sắp thành đội hình. Hầu hết các đội có một đội hình “căn cứ” mà họ thích xếp hàng, trong khi các đội khác để phòng thủ đoán. Các đội thường sẽ có “đội hình đặc biệt” mà họ chỉ sử dụng trong các tình huống chuyền …